Regulamin

Regulamin

Domu Wypoczynkowego „Nauczyciel”

                     43-450 Ustroń Jaszowiec, Wczasowa 21

 

1. Pokój w DW ZNP „Nauczyciel” wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 1400 w dniu wynajmu do godz. 1000 dnia następnego.

2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 900 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. DW ZNP „Nauczyciel” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

4. Zatrzymanie pokoju po godz. 1000 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 1800, naliczona zostanie opłata za pół doby.

5. Gość DW ZNP „Nauczyciel” nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

6. Osoby niezameldowane w DW ZNP „Nauczyciel” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 700-2200

7. DW ZNP „Nauczyciel” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników DW „Nauczyciel” lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku

8. Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

9. Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

10. W DW ZNP „Nauczyciel” obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200-600

11. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonów komórkowych, zasilaczy urządzeń TV oraz komputerowych.

13. Na terenie budynku DW „Nauczyciel” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

14. Gość DW „Nauczyciel” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy, winy jego dzieci lub odwiedzających go osób.

15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu DW „Nauczyciel” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Wypoczynkowego „Nauczyciel”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku dyspozycji Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17. W przypadku zagubienia karty dostępowej od pokoju pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

18. Podczas pobytu w DW "Nauczyciel" istnieje możliwość wymiany ręcznika za odpłatnością (8 PLN/szt.). Sprzątanie pokoju na życzenie gościa - 25 PLN.

19. Od dnia 22 grudnia 2015 roku nie przyjmuje zwierząt.

20. Obiekt jaki teren ośrodka jest monitorowany całodobowo.

21. W określonych terminach (styczeń-luty, lipiec-sierpień, święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, okres sylwestrowo-noworoczny, długie weekendy itp.) - obowiązuje noszenie opaski hotelowej.  

22. Przy rezerwacji pobytu dla grupy jak i od gości indywidualnych, pobierany jest zadatek w wysokości od 40% do 100% kosztów pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsc w okresie krótszym niż 35 dni przed planowanym pobytem, zadatek nie podlega zwrotowi, o czym dyrektor Domu Wypoczynkowego "Nauczyciel" lub osoba przez niego wyznaczona informuje zamawiającego przy przyjmowaniu rezerwacji. 
Dyrektor DW „Nauczyciel”
Sylwia Wojciechowska-Witkowska
Wirtualny spacer

Ustroń

Ustroń/k Cieszyna malowniczo położona miejscowość w bramie doliny rzeki Wisły u podnóża Czantorii Wielkiej (995 m.) i Równicy (884m.). Centrum Ustronia rozciąga się wzdłuż Wisły, ale większość najnowszych domów i ośrodków wypoczynkowych usytuowana jest na terenie osiedli: Zawodzie na zboczu Równicy oraz Jaszowiec w dolinie potoku o tej samej nazwie. Centrum miasta położone jest na wysokości 360 m. npm., a poszczególne osiedla i przysiółki do 600 m. npm.

Sama miejscowość o długości ponad 15 km jest bardzo rozległa, bowiem obejmuje kilkanaście dolin i potoków wpadających do Wisły. Granice miasta przebiegają grzbietami górskimi Równicy od wschodu i Czantorii od południowego zachodu. Ustroń posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z całym krajem.

czytaj więcej

Jak do nas dojechać?