Regulamin

Regulamin

Domu Wypoczynkowego „Nauczyciel”

                     43-450 Ustroń Jaszowiec, Wczasowa 21

 

1. Pokój w DW ZNP „Nauczyciel” wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 1400 w dniu wynajmu do godz. 1000 dnia następnego.

2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 900 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. DW ZNP „Nauczyciel” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

4. Zatrzymanie pokoju po godz. 1000 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 1800, naliczona zostanie opłata za pół doby.

5. Gość DW ZNP „Nauczyciel” nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

6. Osoby niezameldowane w DW ZNP „Nauczyciel” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 700-2200

7. DW ZNP „Nauczyciel” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników DW „Nauczyciel” lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku

8. Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

9. Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

10. W DW ZNP „Nauczyciel” obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200-600

11. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonów komórkowych, zasilaczy urządzeń TV oraz komputerowych.

13. Na terenie budynku DW „Nauczyciel” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

14. Gość DW „Nauczyciel” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy, winy jego dzieci lub odwiedzających go osób.

15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu DW „Nauczyciel” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Wypoczynkowego „Nauczyciel”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku dyspozycji Dom Wypoczynkowy ZNP „Nauczyciel” przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17. W przypadku zagubienia karty dostępowej od pokoju pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

18. Podczas pobytu w DW "Nauczyciel" istnieje możliwość wymiany ręcznika za odpłatnością (8 PLN/szt.). Sprzątanie pokoju na życzenie gościa - 25 PLN.

19. Od dnia 22 grudnia 2015 roku nie przyjmuje zwierząt.

20. Obiekt jak i teren ośrodka jest monitorowany całodobowo.

21. W określonych terminach (styczeń-luty, lipiec-sierpień, święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, okres sylwestrowo-noworoczny, długie weekendy itp.) - może obowiązywać noszenie opaski hotelowej.  

22. Przy rezerwacji pobytu dla grupy jak i od gości indywidualnych, pobierany jest zadatek w wysokości od 40% do 100% kosztów pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsc w okresie krótszym niż 35 dni przed planowanym pobytem, zadatek nie podlega zwrotowi, o czym dyrektor Domu Wypoczynkowego "Nauczyciel" lub osoba przez niego wyznaczona informuje zamawiającego przy przyjmowaniu rezerwacji. 

23. 
Ośrodek nie odpowiada za utrudnienia odbioru programów telewizyjnych spowodowane zakłóceniami sygnału poza obiektem.
Dyrektor DW „Nauczyciel”
Sylwia Wojciechowska-Witkowska
Wirtualny spacer

Ustroń

Ustroń/k Cieszyna malowniczo położona miejscowość w bramie doliny rzeki Wisły u podnóża Czantorii Wielkiej (995 m.) i Równicy (884m.). Centrum Ustronia rozciąga się wzdłuż Wisły, ale większość najnowszych domów i ośrodków wypoczynkowych usytuowana jest na terenie osiedli: Zawodzie na zboczu Równicy oraz Jaszowiec w dolinie potoku o tej samej nazwie. Centrum miasta położone jest na wysokości 360 m. npm., a poszczególne osiedla i przysiółki do 600 m. npm.

Sama miejscowość o długości ponad 15 km jest bardzo rozległa, bowiem obejmuje kilkanaście dolin i potoków wpadających do Wisły. Granice miasta przebiegają grzbietami górskimi Równicy od wschodu i Czantorii od południowego zachodu. Ustroń posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z całym krajem.

czytaj więcej

Jak do nas dojechać?